39 คลิป เรียนภาษาอังกฤษ กับ ครูเชอรี่

cherry
บางคลิปอาจจะตรงกับที่ท่านใช้งานพอดี หรือนำไปสอนลูกหลาน - ลูกศิษย์ ได้
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ye6UwVh8U0XdkPNbbzzQ45TNz3u55pL