Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟังศัพท์ง่าย ๆ ที่คุณครู Alisha อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังคำศัพท์พื้นฐานเด็ก ๆ ที่เราก็รู้จักคำแปลอยู่แล้ว แต่ให้ลองตั้งใจฟังคำอธิบายและฟังประโยคตัวอย่างที่คุณครู Alisha ยกมาพูด ดูซิว่ารู้เรื่องมั้ย รู้กี่เปอร์เซนต์ ผมขอแนะนำให้ฟังซ้ำถ้ารู้สึกว่ายังรู้เรื่องน้อยเกินไป
♦ คลิปที่ 1 คำคุณศัพท์ หรือ Adjective จำนวน 25 คำ เช่น good, new, first, last เป็นต้น
https://www.youtube.com/watch?v=GGKxOUj6J8k 

♦ คลิปที่ 2 คำกริยา หรือ Verb จำนวน 25 คำ เช่น be, have, do, say, get เป็นต้น
https://www.youtube.com/watch?v=pc67R1ekBJA 

♦ คลิปที่ 3 คำที่เกี่ยวกับวงศาคณาญาติ หรือ ศัพท์ Family จำนวน 20 คำ เช่น mother, father, sister, brother เป็นต้น
https://www.youtube.com/watch?v=0qHdEy4y2A4 

♦ คลิปที่ 4 วลีสั้น ๆ ที่ใช้ในการสนทนาเป็นประจำ จำนวน 25 วลี เช่น Hello, Good morning, Good night, Goodbye เป็นต้น
https://www.youtube.com/watch?v=WCpPYQuHkyM

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com