Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เรียนภาษาอังกฤษกับครู online ที่สอน ฟรี, ดี, เยอะ

6teashatna

       ท่านผู้อ่านครับ มีครูสอนภาษาอังกฤษอยู่มากมายผ่าน YouTube และ Facebook (สอนฟรีหรือมีโฆษณาแทรก) และเป็นการยากที่ผมจะบอกว่าครูท่านไหนสอนเก่ง-ไม่เก่ง, ดี-ไม่ดี เพราะอยู่ที่คนเรียนด้วยว่าชอบสไตล์แบบไหน แต่สำหรับผม มีเกณฑ์ง่าย ๆ อยู่ 3 อย่างในการคัดครู online มาเสนอท่านผู้อ่าน คือเนื้อหาที่ครูสอนนั้น ต้อง (1)ฟรี (2)ดี และ (3)เยอะ และวันนี้ผมเลือกมานำเสนอ 7 ท่าน ส่วนท่านเมื่อเข้าไปเรียน จะจัดลำดับ 1... 2... 3... 4... อย่างไร ก็ตามอัธยาศัยครับ

alisha

Alisha

https://www.youtube.com/channel/UCeTVoczn9NOZA9blls3YgUg 

→ https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101/playlists

→ https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101/videos

→ https://www.facebook.com/EnglishClass101

jennifer

Jennifer

https://www.youtube.com/user/JenniferESL 

→ https://www.youtube.com/user/JenniferESL/playlists

→ https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101/videos

→ https://www.facebook.com/englishwithjenniferlebedev/

rachael

Rachel

https://www.youtube.com/user/rachelsenglish

→ https://www.youtube.com/user/rachelsenglish/videos

→ https://www.youtube.com/user/rachelsenglish/playlists 

→ https://www.facebook.com/RachelsEnglish.Pronunciation

lucy

Lucy

https://www.youtube.com/channel/UCz4tgANd4yy8Oe0iXCdSWfA 

→ https://www.youtube.com/channel/UCz4tgANd4yy8Oe0iXCdSWfA/playlists

→ https://www.youtube.com/channel/UCz4tgANd4yy8Oe0iXCdSWfA/videos

→ https://www.facebook.com/EnglishWithLucy/

Emma mmmenglish

♦ Emma

→ https://www.youtube.com/channel/UCrRiVfHqBIIvSgKmgnSY66g/featured

→ https://www.youtube.com/channel/UCrRiVfHqBIIvSgKmgnSY66g/playlists
→ https://www.youtube.com/channel/UCrRiVfHqBIIvSgKmgnSY66g/videos
→ https://www.facebook.com/mmmenglish/?ref=bookmarks

minoo

♦ Minoo

 → https://www.youtube.com/user/MinooAngloLink/featured

https://www.youtube.com/user/MinooAngloLink/playlists
https://www.youtube.com/user/MinooAngloLink/videos
https://www.facebook.com/AngloLink/

shatna

Shayna 

 → https://www.youtube.com/user/EspressoEnglishNet 
https://www.youtube.com/user/EspressoEnglishNet/playlists 
https://www.youtube.com/user/EspressoEnglishNet/videos 
https://plus.google.com/u/0/+EspressoEnglishNet 

ครูหลายท่าน

https://www.youtube.com/user/learnexmumbai 

→ https://www.youtube.com/user/learnexmumbai/playlists

อีกประมาณ 20 ท่าน ทั้งครูหญิง และครูชาย

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com