ประโยคสนทนา อังกฤษ - ไทย สั้น ๆ ง่าย ๆ ใช้ได้บ่อย ๆ

shortconversation
♦50 ประโยค▬► คลิก 
♦74 ประโยค ▬► คลิก 
♦99 ประโยค▬► คลิก 
♦100 ประโยค▬► คลิก
♦90 ประโยค▬► คลิก