ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน: 5 ประโยคในการรับโทรศัพท์ในที่ทำงาน

officephone

คลิก

และที่นี่ด้วย