Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Reading ที่คนเตรียมตัวสอบชิงทุน, สอบเข้า ป.โท, หรือ TOEFL - TOEIC ต้องฝึกบ่อย ๆ

ท่านที่เคยเข้าสอบชิงทุน, สอบเข้า ป.โท, หรือ TOEFL - TOEIC จะเจอข้อสอบ Reading ที่เขาให้ข้อความมายาว ๆ และก็ตอบคำถาม A... B... C... D.... ข้อสอบพวกนี้วัดความเข้าใจว่าเราอ่านรู้เรื่องมากแค่ไหน ซึ่งการรู้ศัพท์มากอย่างเดียวยังไม่พอ ยังต้องอ่านแล้วสามารถจับประเด็น ตีความ เดา ได้อีกด้วย และ Reading Skill ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ต้องค่อย ๆ สะสม มันไม่ใช่เกิดขึ้นปุบปับฝึกวันเดียวทำได้

♥ วันนี้ผมมีลิงก์นี้ ▬► http://www.eflnet.com/reading/exercises.php 
มาให้ท่านลองอ่านสัก 4 เรื่อง คือเรื่อง Bruce Lee, Fast Food, Mark Twain และ Michael Jordan พออ่านจบก็จะมี test ให้ทำ ท่านที่เตรียมตัวจะไปสอบชิงทุน, สอบเข้า ป.โท, หรือ TOEFL - TOEIC ต้องเตรียมฝึกอ่านเรื่องทำนองนี้ไว้บ่อย ๆ ครับ
♥ ผมเคยได้ยินบ่อย เดินออกมาจากห้องสอบพร้อม ๆ กัน บ่นว่า "อ่านไม่รู้เรื่อง" บ้าง, "ไม่แน่ใจ" บ้าง, "รู้เรื่อง แต่ ทำไม่ทัน" บ้าง ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่จะไปเข้าห้องสอบ และไม่อยากเป็นคนหนึ่งที่จะออกมา "บ่น" ทำนองนี้ ก็ต้องฝึกอ่านและทำ test ทำนองนี้บ่อย ๆ ครับ

reading4

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com