8 วิธี การเลือกคำพูดภาษาอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ

8nicewords

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/nicewords.htm