น้ำตาจะไหล!! 40 ภาพการใช้ภาษาอังกฤษแบบไทยๆ ที่แม้แต่ฝรั่งยังต้องยกนิ้วให้

aec-13

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/thaistyleeng.htm

https://www.robdann.com/gallery/40-tinglish