50 คำย่อภาษาอังกฤษ ไว้ใช้แชทในโซเชียล

w644

▬► https://today.line.me/th/article/b3fe0052caab36762bea5b59bb7465c21983de465eeef2bf62e493c55d50c7cb   
▬► http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/sumad.htm