Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

2 ลิงก์เรื่องคติชีวิตที่ขอแนะนำ

Buddha Daily   Photos
ลิงก์แรกนี้ ▬► http://tinyurl.com/zqhhlh3 
       เป็นหน้า Facebook ชื่อว่า "Buddha Daily" บางข้อความก็เป็นพุทธพจน์, บางข้อความก็เป็นคติที่สอดคล้องกับพุทธธรรม, บางข้อความก็เป็นแนวการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักจิตวิทยา หรือน่าจะเป็นวิธีการใช้ชีวิตที่ใช้ได้ในยุคปัจจุบัน และก็อาจจะมีบางข้อความที่ถ้าตีความไม่ดีอาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติตามเสียหายได้ โดยสรุปก็คือ ให้อ่านทุกถ้อยคำใน Buddha Daily นี้อย่างมีสติ อย่าเพิ่งไปสรุปว่ามันคือพุทธพจน์
      แต่ที่ผมนำมาฝากก็เพราะว่า มันเป็นถ้อยคำที่ คม - สวย - สั้น ที่ใช้ฝึก reading ได้ดี
      ถ้าภาพใดอ่านไม่ชัดก็คลิกภาพนั้น 1 ครั้ง, อ่านเสร็จแล้วก็คลิก ✕ ที่มุมบนสุดด้านขวามือของหน้าเพื่อกลับมายังหน้ารวมภาพ ถ้าเผลอไปหน้าอื่นก็คลิกที่นี่เพื่อกลับมายังหน้ารวมอีกครั้ง ▬► http://tinyurl.com/zqhhlh3 
♦♦ ลิงก์ที่ 2 ▬► http://tinyurl.com/gt9698a 
     เป็นเว็บบทความการใช้ชีวิตที่น่าสนใจทีเดียว บางเรื่องก็อิงพุทธธรรม

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com