130 บทสนทนาสั้น ๆ ในชีวิตประจำวัน

short conver

▬►http://www.stopmemo.com/2015/09/english-short-conversations/