ภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

 howeng
คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับภาษาอังกฤษใน Google Search คือ →  ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร  

ลองดูได้เลยครับ อาจจะมีบางคำถามที่ท่านก็สงสัยอยากรู้ และมีคำตอบให้
แต่ผมเจอ 2 เว็บที่ตอบคำถามอย่างนี้มากที่สุด
อ.อดัม  
เว็บ shorteng.com