เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูพิม

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูพิม
https://www.youtube.com/channel/UCUFkoqdGCuT8X42LZ5C4llg 
ขอแนะนำ 2 คลิปนี้ก่อน
❶ ประโยคภาษาอังกฤษ 100 ประโยค → https://www.youtube.com/watch?v=wn0VcAjdcZQ 

❷ คำกริยาที่ใช้บ่อยที่สุด 50 คำ → https://www.youtube.com/watch?v=QxOZRQhSfI4