Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คำสอนของพระอาจารย์ชยสาโรเรื่อง " จิตสุขในความทุกข์ "

คำสอนของพระอาจารย์ชยสาโรเรื่อง " จิตสุขในความทุกข์ " นี้ น่ารับฟังอย่างยิ่งครับ
♥ ...หลักคำสอนของพุทธศาสนา ต้องการความสุขต้องหาความจริง ความสุขที่ไม่รับรู้ต่อความจริง หลับหูหลับตาต่อความจริง เก็บกดความจริงบางประการ เป็นความสุขที่เราไว้ใจไม่ได้ นั้นจะหาความสุขไม่ใช่หาความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่หาความจริง อยู่กับความจริง ความสุขมันก็เกิดขึ้นเอง ความสุขที่เป็นธรรมชาติ นั้นทุกข์ก็เกิดมันก็เรื่องของมัน แต่เราก็ค่อยฉลาด ค่อยเรียนรู้ ในการป้องกัน ความทุกข์ก็เกิดน้อยลง ...♥


▬► https://www.youtube.com/watch?v=jtGI9jGlkx4

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com