Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกภาษาอังกฤษกับ 18 เว็บข่าว

 esl news

สวัสดีครับ
       เว็บข่าวภาษาอังกฤษนอกจากบอกความเป็นไปในประเทศต่าง ๆ ที่เป็นข่าว ยังเป็นแหล่งที่สุดวิเศษในการฝึกภาษาอังกฤษ และเป็นเรื่องน่ายินดีว่ามีหลายเว็บข่าวที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เราฝึกภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
       เว็บข่าวที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เราฝึกภาษาอังกฤษ มีลักษณะพิเศษอย่างไร?

  1. เขียนข่าวให้ง่ายขึ้น ง่ายทั้งการปรับเนื้อหาของข่าว, การใช้คำศัพท์, การใช้โครงสร้างประโยค
  2. เน้นคำที่เป็นศัพท์ควรรู้ หรือให้ความหมายของศัพท์สำคัญ
  3. มีเสียงอ่านข่าวให้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ
  4. แบ่งเป็น level ง่าย - ยาก ให้เลือกศึกษา
  5. มี exercise ให้ทำ, มี answer ให้เช็ก
  6. มีไฟล์ mp3 - pdf ให้ดาวน์โหลด
  7. เนื้อหาข่าว update ทุกวัน หรือบ่อย ๆ

       ผมได้รวบรวม 18 เว็บข่าวมาฝากท่านข้างล่างนี้ แต่ละเว็บมีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 7 ข้างบนนี้ มากน้อยต่างกันไป ท่านลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันครับ และเลือกฝึกกับเว็บที่ถูกใจ ถ้าติดขัดเรื่องคำศัพท์ก็ →ติดตั้ง add-on Google Translate เป็นผู้ช่วยก็ได้ครับ
       เชิญครับ

➊ http://www.bangkokpost.com/learning/  

➋ http://www.bbc.co.uk/newsround

  •http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/news-report 

➌ http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn

  •http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/ 

➍ http://www.breakingnewsenglish.com/  
  •http://www.newsenglishlessons.com/ 

➎ https://www.dogonews.com/  

➏ https://www.englishclub.com/efl/category/listening-news/  

➐ http://learningenglish.voanews.com/  
  •http://www.51voa.com/VOA_Special_English/ 
  •http://www.voalearningenglish.net/ 

➑ http://news.english-online.at/  

➒ http://newsineasyenglish.com/  

➓ http://www.newsinlevels.com/  

⓫ https://www.nytimes.com/news/minute/?_r=0  
  •https://www.nytimes.com/video/the-new-york-times-minute  
  •https://www.nytimes.com/section/learning 

⓬ http://www.simpleenglishnews.com/  

⓭ http://teachingkidsnews.com/  

⓮ http://www.thetimesinplainenglish.com/  

⓯ http://tweentribune.com/  

⓰ http://youngzine.org/  

http://edition.cnn.com/studentnews 
  •http://edition.cnn.com/specials/student-news-transcripts

http://www.timeforkids.com/ 

 

พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com