Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ภาษาอังกฤษ: (ฟัง+อ่าน) → (พูด+เขียน)

pic-nak
สวัสดีครับ
       ถ้ามีการทำโพลถามคนไทยว่า ในทักษะภาษาอังกฤษ 4 อย่างนี้ต้องการทำอะไรเป็นอันดับแรก คือ อ่านรู้เรื่อง, ฟังรู้เรื่อง, พูดได้, เขียนได้ ผมเชื่อว่า จำนวนมากที่สุดจะตอบว่า ต้องการพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอันดับแรก
       สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ ถ้าต้องการพูดได้ก็ต้องฝึกพูด แต่ไม่ใช่ฝึกพูดอย่างเดียว ถ้าต้องการพูดได้จะต้องฝึกอีก 2 อย่างไปพร้อม ๆ กัน คือฝึกฟังและฝึกอ่าน หรือจะพูดให้ถูกต้องที่สุดก็ต้องพูดว่า 4 ทักษะนี้ต้องฝึกไปพร้อม ๆ กัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลย เพราะมันเหมือนโต๊ะที่มี 4 ขา ขาดขาใดขาหนึ่งไม่ได้ ตอนที่เรานั่งทำงานอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของโต๊ะ ก็ใช่ว่าโต๊ะตัวนั้นมีเพียงขาเดียวตรงมุมที่เรานั่งทำงานก็จะเป็นโต๊ะให้เราทำงานได้ แม้เราจะไม่ได้ไปนั่งทำงานอยู่ที่อีก 3 มุมก็ตาม
       ถ้า 4 ทักษะนี้เราชอบเรื่อง speaking มากเป็นพิเศษ แต่ไม่ชอบฟัง-ไม่ชอบอ่าน-ไม่ชอบเขียน เราก็ควรหาให้พบว่า มีเนื้อหาหรือเรื่องอะไรที่เราชอบฟัง-ชอบอ่าน-ชอบเขียน ก็ให้พยายามหาเรื่องพวกนั้นมา ฝึกฟัง-ฝึกอ่าน-ฝึกเขียน และนี่เป็นเรื่องที่ต้องลงทุนหาเองให้เจอ เพราะคงยากที่จะมีใครหาอะไรที่ถูกใจมาให้เราฝึก
       อย่างผมเองชอบฟังข่าวและสารคดี และชอบอ่านข่าวและ story ก็ต้องหาพวกนี้มาฟังและอ่าน
       เช้าวันนี้ผมหาเรื่อง "แม่นาคพระโขนง" มาอ่าน รู้สึกสนุกดี ถ้าท่านชอบจะอ่านด้วยก็ได้ครับ ข้างล่างนี้ แต่ถ้าไม่ชอบก็ต้องหาให้เจอเรื่องที่ชอบให้ได้
       อันที่จริงเรื่องการฝึกภาษาอังกฤษนี่ก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลย มันก็แค่ "รักจะฝึก-ฝึกตามที่รัก" เท่านี้เองครับ


 แม่นาคพระโขนง

  1. http://ressources.learn2speakthai.net/thai-way-of-life/thai-ghosts-and-spirits/ 
  2. http://siamandbeyond.com/mae-nak-shrine-home-thailands-famous-ghost/ 
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Mae_Nak_Phra_Khanong 
  4. http://www.sarakadee.com/feature/1999/09/nang-nak.htm 
  5. http://www.expatforum.com/expats/basement-lounge/80975-ghost-stories-thailand.html 

พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com