เสียงธรรมคำสอน ท่านอาจารย์พุทธทาส - หลวงพ่อชา

ท่านอาจารย์พุทธทาส
เกิดมาทำไม  10:44

 

 

หลวงพ่อชา

ธรรมะอยู่ที่ไหน 5:35

สอนทำสมาธิ  4:18

เห็นความจริงเมื่อเห็นตน  13:50