Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เรียนภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกัน ที่ voathai.com

ภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกัน

สวัสดีครับ
      ถ้าต้องการรู้ความหมายของภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของ idiom ใด ก็ถามดิก Cambridge ได้
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/american-english/ 
โดยพิมพ์คำค้น, Enter และเลื่อนลงไปข้างล่างจนถึงแถบสีน้ำเงินตัวขาว อย่างนี้
Idiom(s)                                   .
      แต่วันนี้ผมขอแนะนำเว็บที่อธิบายสำนวนอเมริกันด้วยภาษาไทย คือ

      ที่นี่ → http://www.voathai.com/z/1819.html  

      เขาจะมีรายการอธิบายสำนวนอเมริกันทุกสัปดาห์ และเก็บไฟล์เสียงของเก่าให้ท่านคลิกเข้าไปฟัง แต่ละไฟล์ยาว 30 นาที โดยส่วนที่เป็นการพูดสำนวนอเมริกัน อยู่ใน 15 นาทีแรก และ 1 ไฟล์จะอธิบาย American Idiom ประมาณ 4 – 5 idiom ที่เกี่ยวกับคำใดคำหนึ่ง
      รายการนี้ของเว็บ voathai.com เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2013 นับจนถึงวันนี้ (คริสต์มาส 25 ธันวาคม 2016) มีประมาณ 130 ไฟล์
     ถ้าท่านจะคลิกฟังของเก่าตั้งแต่เริ่ม ก็ → คลิกที่นี่
     สิ่งที่ผมชอบใจในการนำเสนอ American Idioms ของเว็บ voathai ก็คือ
[1] เขาคัดเลือกสำนวนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันมาอธิบาย คือเราเรียน idiom พวกนี้แล้วมีโอกาสได้เจอและจดจำไปใช้ได้
[2] การอธิบายของเขา ง่าย ๆ แต่ดีมาก คือ เขาจะหยิบสำนวนขึ้นมา, อธิบายความหมายและที่มา, หลังจากนั้นก็ (1)ให้ native speaker พูดประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษของสำนวนที่อธิบาย, (2)ให้ผู้ดำเนินรายการชาวไทยแปลประโยคตัวอย่างนั้นเป็นภาษาไทยให้ฟัง, และ (3)ให้ native speaker พูดประโยคตัวอย่างนั้นอีกครั้ง
      3 step อย่างนี้ดีมากเลยครับ คือ ฟังภาษาอังกฤษก่อน → ฟังคำแปลภาษาไทย → ฟังภาษาอังกฤษอีกครั้ง
      และที่ดีมาก ๆ ก็คือ ไม่ว่าเป็นคนไทยหรือฝรั่งพูด เขาทุกคนพูดช้า ฟังง่าย ไม่เหนื่อยหู เข้าใจง่าย ใช้ภาษาไทยที่ชัดเจน และจำง่าย นอกจากได้ความรู้เรื่อง American idiom แล้ว ยังได้ฝึก listening skill อีกด้วย
      ลองเข้าไปดูซีครับ ดีทีเดียว
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com