Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟังและออกเสียงคำที่มักออกเสียงผิด - English with Lucy

สวัสดีครับ
       การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักออกเสียงผิดนี้ ถ้าศึกษากับคลิปที่ native speaker ออกเสียงให้เราได้ยินจริง ๆ ด้วยหู จะมีประโยชน์มากกว่าการได้อ่านโฟเนติกส์ด้วยตา เพราะมันช่วยให้เห็นชัดเจนว่า ที่ผ่านมาเราออกเสียงถูกต้องหรือเปล่า? และเราก็ถือโอกาสนี้ฝึกออกเสียงอย่างถูกต้องตามไปด้วย ถ้าฟังไม่ทันก็กดตัว J บนคีย์บอร์ด จะทำให้คลิปย้อนกลับไป 10 วินาที
       วันนี้ผมมี 3 คลิป English with Lucy มาฝาก เป้นการออกเสียงคำศัพท์แบบ British Accent:

  • 2 คลิปแรกฝึกฟังและออกเสียงคำที่มักออกเสียงผิดบ่อย ๆ
  • และคลิปสุดท้าย เป็นการฝึกออกเสียงศัพท์ 100 คำแรกที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ (ตามการรวบรวมของ Oxford)

       การที่เราออกเสียงคำศัพท์ผิดนี้ อาจจะมาจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุง่าย ๆ อาจจะเป็นเพราะว่า

  • เราอ่านคำศัพท์และก็ออกเสียงตามสไตล์ภาษาแม่ของเราคือภาษาไทยซึ่งต่างจากภาษาอังกฤษ
  • หรืออาจจะเป็นเพราะว่า เราออกเสียงทุกตัว แต่ศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำมี→ silent letter คือตัวที่ไม่ออกเสียง แต่เราไปออกมันก็เลยผิด

แต่ถ้าเรารู้แล้วและฝึกออกเสียงให้ถูกต้องสักครั้งหนึ่ง ครั้งต่อ ๆ ไปก็จะไม่ผิดอีกครับ
เชิญครับ
Top 10 Mispronounced English Words*


10 English words that you pronounce INCORRECTLY | British English Pronunciation

Pronounce the 100 Most Common English Words PERFECTLY | British English Pronunciation

ถ้าต้องการศึกษาคลิปอื่นกับครู Lucy ก็ไปที่นี่ครับ
English with Lucy
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com