ฝึกภาษาอังกฤษกับ "101 East" โดยสำนักข่าว Al Jazeera

101 east logo 

คลิป "101 East" ที่จัดทำโดยสำนักข่าว Al Jazeera มีนื้อหาหลากหลายมาก และก็น่าดูทั้งนั้น

เป็นสารคดีที่ให้ทั้งข้อมูล ความรู้ ความเพลิดเพลิน การก้าวทันโลก

ยาวคลิปละประมาณครึ่งชั่วโมง

และท่านสามารถใช้เป็นบทเรียนฝึกหัด listening skill ได้เป็นอย่างดี

  1. คำบรรยายหรือเสียงพูดในคลิปจะไม่เร็วนักพอฟังทัน, ถ้าฟังไม่ทันประโยคใดจะย้อนฟังก็กด keyboard J (ย้อน 10 วินาที) หรือ keyboard ◄ (ย้อน 5 วินาที)
  2. ถ้าเป็นเสียงพูดภาษาอื่นและมี subtitles เป็นภาษาอังกฤษบนจอและเราอ่านไม่ทัน  เราก็สามารถ pause เพื่ออ่านให้จบเสียก่อนแล้วจึงค่อยกด play

 เชิญครับ....

  1. https://www.aljazeera.com/programmes/101east/
  2. https://www.aljazeera.com/programmes/101east/episodes.html 
  3. https://www.youtube.com/show/101east
  4. คลิป 101 East ที่ได้รับรางวัล