Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ขอแนะนำ error identification (อีกครั้ง)

 error 150 2

สวัสดีครับ
       error identification เป็นข้อสอบที่วัดความแม่นเรื่องแกรมมาร์ว่า เรามองออกไหมว่าประโยคที่โจทย์ให้มามันผิดตรงไหน การฝึกในเรื่องนี้นอกจากช่วยเรื่องการทำข้อสอบ ยังช่วยฝึกให้ตัวเองซึมซับกับการใช้แกรมมาร์ที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้การพูดและเขียนภาษาอังกฤษถูกต้องตามไปด้วยโดยอัตโนมัติ  

       วันนี้ผมขอรวบรวมเรื่องนี้อีกครั้ง
[1] โจทย์ขีดเส้นใต้ 4 จุด (A B C D) และให้เราบอกว่าผิดตรงไหน และมีเฉลยให้ดู

[2] โจทย์ไม่บอกจุดที่ผิด ให้เราหาเอาเองว่าตรงไหนผิด และมีเฉลยให้ดู

[3]โปรแกรม ฝึกหัดและทดสอบ เรื่อง error identification โดย อ. ยุทธนา เลาหะวิสุทธิ์
     → โปรแกรม error identification (1)
     → โปรแกรม error identification (2)

[4] อธิบายวิธีทำข้อสอบ

[5] อธิบายวิธีดูจุดที่ผิดในข้อสอบเป็นเรื่อง ๆ และมีเฉลยให้ดู, ให้ท่านคลิกลิงก์ในคอลัมน์ซ้ายมือใต้คำว่า SPOT THE ERRORS

[6] โจทย์ให้จับผิดการใช้คำศัพท์ที่ผิด และมีเฉลยให้ดู (ไม่ใช่จับผิด grammar)

[7] มีกิจกรรม speaking และ writing ที่ให้ฝึกไปพร้อมกัน
    →คลิก

[8] ศึกษาเพิ่มเติมจากผลของ Google Search

พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com