Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

วิธี save ไฟล์เสียงอ่านประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ สำหรับคุณครูนำไปใช้สอนเด็ก

lovely
สวัสดีครับ
       ผมมีความรู้สึกว่า ถ้าคุณครูได้ไฟล์เสียงอ่านประโยคภาษาอังกฤษ นำไปให้ลูกศิษย์ได้ฝึกฟังบ่อย ๆ ก็จะช่วยเพิ่มทักษะการฟังให้แก่เขา และถ้าเด็กได้ฝึกออกเสียงตามไปด้วยก็จะช่วยปูพื้นไปสู่ทักษะการพูด
       แต่เราจะ save ไฟล์เสียงอ่านประโยภาษาอังกฤษได้ยังไง ?
       ก็ง่าย ๆ ครับ เพียงไปที่นี่ → http://soundoftext.com/  และพิมพ์ ประโยคภาษาอังกฤษลงไปไม่เกิน 100 ตัวอักษร, คลิก Submit, และคลิก Play เพื่อฟัง – และคลิก Save เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3 เพียงเท่านี้ก็จะได้ไฟล์เสียงอ่านประโยคนำไปใช้สอนเด็ก
       แต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็มีอยู่บ้าง คือ บางประโยคมันอ่านออกเสียงเพี้ยนนิด ๆ หน่อย ๆ
       และวันนี้ผมมีอีก 1 วิธีมาแนะนำ
คือว่า ประโยคตัวอย่างที่เว็บดิก longman นั้น → http://www.ldoceonline.com/ 
มีปุ่มให้คลิกฟังเสียงอ่านได้ และเป็นเสียงที่ชัดเจนแจ่มใส สามารถใช้ฝึก listening skill พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ไปในคราวเดียวกัน 

          → คลิกฟังเสียงอ่านประโยคตัวอย่าง love
       แต่เราจะ save ไฟล์เสียงอ่านประโยคจากเว็บดิก Longman ได้ยังไง?
      ผมขอเสนอวิธีนี้ที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่าง่าย คือใช้โปรแกรม IDM ดาวน์โหลด ท่านใดยังไม่มีโปรแกรมนี้ลงไว้ในเครื่อง เชิญ → ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งในคอมฯของท่านได้เลย

      (ตอนติดตั้ง ขอให้ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ และตอนใช้งานห้าม update เด็ดขาดนะครับ)
      ส่วนวิธีการ save ไฟล์ mp3 เสียงอ่านประโยคจากเว็บดิก longman นั้น ให้ทำอย่างนี้
[1] เปิดโปรแกรม IDM ขึ้นมา
[2] ไปที่ → เว็บดิก longman พิมพ์คำศัพท์ลงไป, Enter
[3] คลิกไอคอนรูปลำโพงที่หน้าประโยคตัวอย่าง ให้ได้ยินเสียงอ่านประโยค
[4] โปรแกรม IDM จะเด้งขึ้นมาตามภาพข้างล่างนี้
 idm
คลิกที่นั่น และคลิก Start download
เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ไฟล์ mp3 ตามต้องการ  และให้ทำอย่างนี้ไปทีละประโยค ๆ 
       ผมขอยกประโยคตัวอย่างของ 50 คำศัพท์แรกจากลิงก์นี้
      → ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2,000 คำ ของ Longman Dictionary
ซึ่งผม save ไฟล์เสียงอ่านประโยคตัวอย่างประมาณ 100 ประโยค  โดยเป็นประโยคตัวอย่างแรก ๆ ในความหมายแรกของคำศัพท์ จาก  เว็บดิก longman 
       → คลิกดาวน์โหลดไฟล์ mp3 อ่าน 100 ประโยค
       เทคนิคนี้ น่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับ
พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com