Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

วิธีฝึกพัฒนา listening skill กับคลิปข่าว VOA

 voa learning english   ค้นหาด้วย Google

สวัสดีครับ
       เว็บข่าว VOA นำคลิปมาแปะไว้ที่ YouTube

       และคลิปพวกนี้แหละครับที่ผู้เริ่มต้นฝึกฟังภาษาอังกฤษสามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดฝึกฟังได้เป็นอย่างดี เพราะว่า

  1. เขาใช้ศัพท์ประมาณ 1,500 คำเท่านั้นเองในการเขียนข่าว - คลิกดู
  2. เขาผูกประโยคง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน และเขียนข่าวให้อ่านง่าย ๆ – ฟังง่าย ๆ
  3. เมื่อเขาอ่านข่าวเขาก็อ่านช้ากว่ากว่าปกติ ฟังง่าย และก็มีหลากหลายเรื่องให้เราเลือกฟัง ทำให้ไม่เบื่อ ขอแนะว่า ตอนแรก ๆ ที่ฝึกฟังให้พยายามหาให้เจอเรื่องที่รักจะฟัง

       ผมขอแนะนำวิธีฟังคลิปข่าว VOA ที่เว็บ YouTube สักเล็กน้อย ดังนี้ครับ
❶  ถ้าท่านฟังแล้วไม่รู้เรื่องหรือรู้เรื่องน้อยมาก ก็ให้อ่าน subtitle บนจอ และตีความทำความเข้าใจให้รู้เรื่อง ขณะที่อ่านนี้จะปิดเสียงเพื่อให้สมาธิมุ่งกับการอ่านก็ทำได้ตามสะดวก, ถ้าคลิปไปเร็วและอ่านไม่ทัน ก็คลิก pause – play
❷ เมื่อฟังเที่ยวใหม่ ขอแนะให้ฟังโดยบังคับสายตาอย่าไปอ่าน subtitle บนจอ ให้เป็นการ train your ears จริง ๆ โดยไม่ต้องมี eyes เป็นผู้ช่วย
❸ สำหรับท่านที่ฟังและรู้เรื่องหมดหรือแทบทั้งหมดโดยไม่ต้องดู subtitle ขอแนะให้ท่านเพิ่ม speed ให้เร็วขึ้น โดยคลิก Settings ที่มุมล่างขวาของจอ, คลิก Speed, และคลิกเลือก 1.25 นี่เป็นการ train your ears ให้ทำงานหนักและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
❹ ในการฝึกพัฒนาทักษะการฟังนี้ สมาธิสำคัญที่สุด ต้องเอาสมาธิไปตั้งไว้ที่หู และให้หูฟังด้วยสมาธิ หากฟังโดยไม่มีสมาธิ มันได้ผลน้อย หรือได้ผลช้า หรือไม่ได้ผลเลย น่าเสียดายเวลาที่ฝึกครับ
พิพัฒน์   

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com