Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

วลี อังกฤษ - ไทย ที่จำเอาไปใช้ได้ (Useful Thai phrases)

1

วลี อังกฤษ - ไทย ที่น่าสนใจ - น่าจดจำ Useful Thai phrases

ที่มา:http://www.omniglot.com/language/phrases/thai.php

 

 

Englishภาษาไทย (Thai)
Welcome ยินดีต้อนรับ (yin dee dtôn ráp)
Hello สวัสดี (sà-wàt-dee)
ฮัลโหล (hanlǒh) - on phone
How are you?

I'm fine, thanks

เป็นอย่างไรบ้าง? (bpen yàang rai bâang?)
สบายดีหรื (sà-baai dee rĕu?)
สบายดีคร้บ (sà-baai dee króp) - m
สบายดีค่ะ (sà-baai dee kâ) - f
What's your name?

My name is ...

คุณชีออะไร? (kun chêu a-rai ?)
ผมชื่อ ... (pŏm chêu ...) m
ดิฉันชื่อ (dì-chăn chêu ...) f
Where are you from?

I'm from ...

คุณมาจากทีไหน? (kun maa jàak tee năi?)
ผมมาจาก ... (pŏm maa jàak ...) m
ดิฉันมาจาก ... (dì-chăn maa jàak ...) f
Pleased to meet you ยินดีที่ได้รู้จัก (yin dee têe dâi róo jàk)
Good morning/
evening
สวัสดีครับ/ค่ะ (sà-wàt-dee kráp/kâ)
Good night ราตรีสวัสดิ์ (raa-dtree sà-wàt)
Goodbye ลาก่อนนะ (laa gòn ná)
Bon voyage ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
(kŏr hâi dern taang doi sà-wàt-dì-pâap)
เดินทางโดยสวัสดิภาพ (dern taang doi sà-wàt-dì-pâap)
เที่ยวให้สนุก (tîeow hâi sà-nùk) - Have a fun trip
Excuse me/Sorry ขอโทษ (kŏr tôht)
How much is this? ราคาเท่าไหร่ (raa-kaa tâo rài?)
Thank you
Response
ขอบคุณ (kòp kun) ขอบคุณมาก (kòp kun mâak)
ไม่เป็นไร (mâi bpen rai)
Where's the toilet? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน? (hông náam yòo têe năi?)
Would you like to
dance with me?
อยากเต้นรำไหม (yàak dtên ram măi?)
I love you ผมรักคุณ (pŏm rák kun) - m
ฉันรักคุณ (chăn rák kun) - f
I miss you

ผมคิดถึงคุณ (pŏm kít tĕung kun) - m
ฉันคิดถึงเธอ (chăn kít tĕung ter) - f/inf & m/intimate

 

Language difficulties

Do you speak English? คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า?
(kun pôot paa-săa ang-grìt rĕu bplào?)
Does anyone 
speak English?
มีใครพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง?
(mee krai pôot paa-săa ang-grìt dâi bâang?)
Do you speak Thai? คุณพูดภาษาไทยเป็นไหม?
(kun pôot paa-săa tai bpen măi?)
I don't speak Thai ฉันพูดไทยไม่เป็น (chăn pôot tai mâi bpen)
Please speak more slowly พูดช้าลงหน่อย (pôot cháa long nòi)
Please say that again พูดซ้ำอีกทีสิ (pôot sám èek tee sì)
พูดอีกทีได้ไหม (pôot èek tee dâi măi?)
Sorry, I didn't get that ขอโทษฉันไม่เข้าใจ (kŏr tôht chăn mâi kâo jai)
What did you say? คุณพูดว่าอะไรนะ? (kun pôot wâa à-rai ná?)
Please write it down เขียนลงบนกระดาษได้ไหม?
(kĭan long bon grà-dàat dâi măi?)
ช่วยเขียนลงให้หน่อย้ไหม
(chûay kĭan long hâi nòi dâai măi)
Can you translate 
it for me?
แปลให้ฉันได้ไหม? (bplae hâi chăn dâi măi?)
What does this mean? อันนี้แปลว่าอะไร? (an née bplae wâa à-rai?)
How do you say ... 
in Thai?
ภาษาไทย ... พูดว่าอย่างไร
(paasăa tai ... pôot wâa yàang-rai)
How do you 
pronounce that?
คำนั้นออกเสียงว่าอย่างไร?
(kam nán òk sĭang wâa yàang rai?)
Do you understand? เข้าใจไหม? (khâo jai mái)
I understand เข้าใจแล้ว (kâo jai láew)
I don't understand ไม่เข้าใจ (mâi khâo jai)

In the hotel

There's a problem 
in the room
ห้องมีปัญหา (hông mee bpan-hăa)
There's no hot water น้ำร้อนไม่ไหล (náam rón mâi lăi)
The tap/faucet is leaking ท่อรั่ว (tôr rûa)
The drain is blocked ท่อตัน (tôr dtan)
The air conditioner 
is too noisy
แอร์เสียงดัง (ae sĭang dang)
Can I have another room? เปลี่ยนห้องได้ไหม? (bplìan hông dâi măi?)
When should I vacate 
the room?
ฉันต้องออกจากห้องกี่โมง?
(chăn dtông òk jàak hông gèe mohng?)
I'd like to check out ฉันจะเช็คเอาท์ (chăn jà chék ao)
I'd check out on 
this date
ฉันจะเช็คเอาท์วันที่เท่านี้
(chăn jà chék ao wan têe tâo née)
Could you please call 
a taxi for me?
เรียกแท็กซี่ให้หน่อย? (rîak táek-sêe hâi nòi?)
May I see the bill please? ขอดูบิลหน่อย? (kŏr doo bin nòi?)
How much is the 
total bill?
ทั้งหมดเท่าไร? (táng mòt tâo-rai?)
Can I have an itemised bill? ขอบิลแบบละเอียด? (kŏr bin bàep lá-ìat?)
I think there's a 
mistake on this bill
ฉันว่าบิลผิดนะ (chăn wâa bin pìt ná)

Making a lunch/dinner date

Are you free for lunch? ว่างไปทานอาหารกลางวันไหม?
(wâang bpai taan aa-hăan glaang wan măi?)
Are you free this evening? เย็นนี้ว่างไหม? (yen née wâang măi?)
Can you suggest 
a place for lunch?
แนะนำร้านอาหารเที่ยงให้หน่อย?
(náe nam ráan aa-hăan tîang hâi nòi?)
Can you suggest 
a place for dinner?
แนะนำร้านอาหารเย็นให้หน่อย?
(náe nam ráan aa-hăan yen hâi nòi?)
I'll meet you there ไปเจอกันที่นั่น (bpai jer gan têe nân)
I'll meet you then เดี๋ยวเจอกัน (dĭeow jer gan)
Can I have your 
phone number?
ขอเบอร์โทรศัพท์หน่อย? (kŏr ber toh-rá sàp nòi?)
Can I have your address? ขอที่อยู่ได้ไหม? (kŏr têe yòo dâi măi?)
This is my phone number นี่เบอร์โทรฉัน (nêe ber toh chăn)
This is my address นี่ที่อยู่ฉัน (nêe têe yòo chăn)

Eating out

Is there a restaurant near here? ร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดอยู่ไหน?
(ráan aa-hăan têe glâi sùt yòo năi?)
I'd like to reserve a table จองโต๊ะหน่อย (jong dtó nòi)
We have a reservation เราจองไว้แล้ว (rao jong wái láew)
Do you have 
an English menu?
มีรายการอาหารเป็นภาษาอังกฤษไหม?
(mee raai gaan aa-hăan bpen paa-săa ang-grìt măi)
Can I see the wine list? ขอรายการไวน์หน่อย? (kŏr raai gaan wai nòi?)
I am a vegetarian ฉันเป็นมังสวิรัติ (chăn bpen mang-sà-wí-rát)
Bon appetit ขอให้เจริญอาหาร! (kŏr hâi jà-rern aa-hăan!)
ทานให้อร่อย (taan hâi a-ròi)
Cheers/Good health! ไชโย! (chai-yoh)

Emergencies

Help!
Fire!
Stop!
ช่วยด้วย! (chûay dûay!)
ไฟไหม้! (fai mâi!)
หยุด! (yùt!)
Call the police! เรียกตำรวจมา! (rîak dtam-rùat maa!)

Special occasions

Merry Christmas
and Happy New Year
สุขสันต์วันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่
(sùk săn wan-krít-mâat láe sà-wàt-dee bpee mài)
Happy Easter สุขสันต์วันอีสเตอร์ (sùk săn wan èet-dtêr)
Happy Birthday สุขสันต์วันเกิด (sùk san wan gèrt)

Other phrases

My hovercraft
is full of eels
โฮเวอร์คราฟท์ของผมเต็มไปด้วยปลาไหล
(hoh wer-krâaf kŏng pŏm dtem-bpai-dûay bplaa lăi) - m
โฮเวอร์คราฟท์ของฉันเต็มไปด้วยปลาไหล
(hoh wer-krâaf kŏng chăn dtem-bpai-dûay bplaa lăi) - f
One language
is never enough
ภาษาเดียวไม่เคยพอ (paa-săa dieow mâi koie por)

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com