Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

หลายคลิปฝึก English American

 English American   YouTube

คลิป English American ในลิงก์นี้ เป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูดง่าย ๆ ลองฟังสนุก ๆ ก็ดีครับ
ถ้าเห็นว่า ประโยคไหนรู้สึกเข้าท่า เราน่าจะมีโอกาสพูด ก็พูดตามไปเลยครับ
▬► https://www.youtube.com/channel/UCU-zdf4aqKmphW09zAJZF1Q 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com