49 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย Where? ที่ไหน

https://www.youtube.com/watch?v=6y_eK21V6Mg
และยังมีอีกหลายคลิปที่น่าสนใจ ► https://www.youtube.com/playlist?list=UU6lY1gnwMGzs5u6_Xi3DAow