Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดาวน์โหลด ตำราภาษาอังกฤษแปลไทย ชุด "for Thai Students" 6 เล่ม

 englishgrammarexercisesforthaistudents

English Grammar and Exercises for Thai Students - ตำราแกรมมาร์ 276 หน้า อธิบายด้วยภาษาไทย
คลิก

 top-2000-english-words-for-thai-students

Top 2000 English Words for Thai Students - ศัพท์พื้นฐาน 2000 คำ อังกฤษ แปลไทย
คลิก

english-antonyms-for-thai-students

English Antonyms for Thai Students - คำที่มีความหมายตรงกันข้าม 100 คู่ พร้อมคำแปลไทย
คลิก

english-phrases-for-thai-students

English Phrases for Thai Students - 1500 ประโยคภาษาอังกฤษแปลไทย
คลิก

english-conversation-guide-for-thai-students

English Conversation Guide for Thai Students - ประโยคภาษาอังกฤษแปลไทย สำหรับการสนทนา 75 สถานการณ์
คลิก

english-numbers-for-thai-students

Number for Thai Students - การอ่านตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
คลิก

แถม
[1] English Grammar Tips เป็นไฟล์ Excel อธิบายแกรมมาร์หลายเรื่อง ให้ท่านคลิกเพื่อดู sheet ต่าง ๆ ที่ขอบล่างของไฟล์ เดิมผมกะจะแปลงเป็นไฟล์ pdf แต่พอแปลงแล้วมันเพี้ยนเยอะ จึงขอนำมาให้เป็น ไฟล์ Excel ตามรูปแบบเดิมที่เขาทำไว้แล้วกันครับ
คลิก

[2] และเล่มนี้ด้วยครับ - คลิก

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com