Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คลิป story สำหรับเด็ก ไม่ได้มีเพียงนิทานคติสอนใจ แต่ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกเยอะแยะ

คลิป story สำหรับเด็ก ไม่ได้มีเพียงนิทานคติสอนใจ แต่ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกเยอะแยะ
และบางเรื่องยังต้องตีความอีกว่า เขาต้องการจะบอกอะไรกันแน่
กล้วยล้นตลาด Too Many Bananas


https://www.youtube.com/watch?v=cx20VssOwVM
เสียงดังเกินไป Too Much Noise

https://www.youtube.com/watch?v=jqNG-8gP2ug

ความลับของพระราชา The King's Secret


https://www.youtube.com/watch?v=UUpHODNMmNM
องค์หญิงชาวนา The Princess Farmer

https://www.youtube.com/watch?v=ncFGH1S2l84
เสียงเต่าเป่าขลุ่ยแว่วมาจากป่า Turtle's Flute

https://www.youtube.com/watch?v=HfygGVlGI8o
ความไพเราะที่มาจากใจ The Little Pianist

https://www.youtube.com/watch?v=4GsjEPRMzdw
เสียงสายลมกระซิบบอกผ่านต้นปาล์ม The Whispering Palms

https://www.youtube.com/watch?v=eJtlanzlgFw
ชีวิตเสรี มีเพื่อนรู้ใจ ใคร ๆ ก็ปรารถนา Rosa Goes to the City

https://www.youtube.com/watch?v=614ERmb5KjA
ทรัพย์ที่ล้ำค่ากว่าทรัพท์ทั้งปวง The Greatest Treasure

https://www.youtube.com/watch?v=2iOlM9XdOYo

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com