Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดาวน์โหลด หนังสือของ กศน. ชั้นประถม, ชั้นมัธยมต้น, และชั้นมัธยมปลาย หลายวิชา หลายเล่ม

NFE Brief eBook Library

♥ ลิงก์นี้ ▬► http://m.pattanadownload.com/NFE/  ♥
มีหนังสือของ กศน. ชั้นประถม, ชั้นมัธยมต้น, และชั้นมัธยมปลาย หลายวิชา หลายเล่ม ให้ดาวน์โหลด, เมื่อเข้าไปแล้ว ให้
❶ คลิก: ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่คอลัมน์ซ้ายมือ,
❷ คลิกรายการย่อยที่บรรทัดถัดลงมา
❸ คลิกปกหนังสือเล่มที่สนใจ ที่กลางหน้าเว็บ
❹ คลิก "เปิดอ่าน" ที่ใต้ปกหนังสือ
❺ คลิกลูกศรหัวชี้ลง ที่มุมบนขวาของหน้าเว็บ เพื่อ Download

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com