Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล – euphemism

passaway
สวัสดีครับ
       ในภาษาอังกฤษ มีศัพท์คำหนึ่ง คือ euphemism หมายถึงศัพท์หรือถ้อยคำที่ใช้แทนคำอื่น เพื่อลดความรุนแรง, หยาบคาย, ไม่สุภาพ, ไม่รื่นหู หรือแทนคำใด ๆ ก็ตามที่เราคิดว่า ถ้าใช้คำนี้มันจะดีกว่า คือสุภาพกว่า, น่าฟังกว่า, ดูดีกว่า, นุ่มนวลกว่า ฯลฯ เช่น

ใช้คำว่า

แทนคำว่า

pass away

die  (ตาย)

mature, senior

old   (แก่)

economically disadvantaged

poor  (จน)

between jobs

unemployed  (ว่างงาน)

plump (อวบ)

fat  (อ้วน)

       ดูไปแล้ว คำทำนองนี้ในภาษาไทยก็เยอะ เช่น

ใช้คำว่า

แทนคำว่า

สิ้นบุญ

ตาย

เจ้าเนื้อ

อ้วน

เจริญอาหาร

กินเก่ง

       ในความเห็นส่วนตัว สำหรับเราคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษ การจำบางคำไว้พูดก็น่าจะมีประโยชน์ เช่น เพื่อหลีกเลี่ยงในขณะที่มีคนอ้วนมาก ๆ อยู่ในกลุ่มที่เรากำลังสนทนา  หรืออาจจะไม่ต้องพูดโยงไปถึงเรื่องอ้วน-ผอมเลยก็ได้ ถ้าไม่จำเป็นต้องพูด เป็นต้น

       ผมค้นดูแล้ว มีบางเว็บที่อธิบายเรื่องนี้ ขอนำมาฝากครับ
เว็บไทย

เว็บอังกฤษ

พิพัฒน์ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com