ให้ Google อ่านจำนวนตัวเลข เป็นภาษาอังกฤษ

ให้ Google อ่านจำนวนตัวเลข เป็นภาษาอังกฤษ
เพียงพิมพ์ตัวเลข, ตามด้วย =english , Enter
Google ก็จะอ่านตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษให้ ตามตัวอย่างในภาพ
เช่น 78236=english
78236 english   ค้นหาด้วย Google