Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

จะพูดได้ - ต้องฝึกพูดให้คุ้นเคยกับลีลาของภาษาจนชินปาก (แค่จำทฤษฎีหรือจำประโยคสำเร็จรูปได้ - ยังไม่พอ)

สวัสดีครับ

       ทุกคนรู้ว่า เมื่อจะสนทนาเป็นภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติ เราก็พูดอยู่เพียง 2 ประโยค คือ ประโยคคำถาม และประโยคบอกเล่า และคุณครูก็สอนการแต่งประโยคคำถาม-แต่งประโยคบอกเล่ามาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สมัยที่เราเรียนในห้อง แต่เมื่อมีโอกาสพูดจริง ๆ ทำไมเราถามไม่ออก ? –ตอบไม่ได้ ? –เล่าไม่ออก? นี่ก็เพราะว่า เราไม่ได้ฝึกให้คุ้นเคยมากพอกับการแต่งประโยค เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงจัดให้
        ขอแนะนำว่า เมื่อท่านเข้าไปที่เว็บที่ผมแนะนำข้างล่างนี้ ให้ท่านฝึก
[1]- อ่านประโยคบอกเล่า โดยออกเสียงให้ตัวเองได้ยิน (ไม่ต้องอ่านเร็วครับ อ่านช้า ๆ ก็ได้)
[2]- อ่านประโยคคำถาม โดยออกเสียงให้ตัวเองได้ยิน และถ้าตอบได้ก็ลองหัดตอบ มันจะถูกผิด-ยาวสั้น ยังไม่ต้องไปกังวล หัดตอบไปเรื่อย ๆ ก่อน และแม้เราจะตอบได้ช้ามากก็ไม่เป็นไรครับ เด็กที่เตาะแตะเดินก็จะเดินได้คล่องในที่สุด เราฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยเตาะแตะตอบ ก็จะตอบได้คล่องในที่สุด เช่นกัน แต่ถ้าไม่ยอมเดิน-ไม่ยอมพูด ก็จะเดินไม่ได้-พูดไม่ได้ นี่เป็นเรื่องธรรมดา 2 ทาง แล้วแต่ว่าใครจะเลือกเดินทางไหน
       เชิญครับ...
ประโยคบอกเล่า

Fun with Randomly Generated

ประโยคคำถาม

Random Questions   Conversation Topic Generator 

       อยากจะบอกว่า ที่เราเรียนทฤษฎีการแต่งประโยคมาจากโรงเรียน และจำประโยคสนทนาสำเร็จรูปที่เว็บต่าง ๆ สอนเรานั้น มันก็มีประโยชน์แต่ยังไม่เพียงพอ
       ประโยคที่ทั้ง 2 เว็บนี้

สุ่มมาให้ท่านฝึกอ่านออกเสียง-และฝึกแต่งประโยคตอบด้วยตัวเองนี้ มันอาจจะไม่ใช่ประโยคแท้จริงที่ท่านใช้ในการสนทนาซะทีเดียว หรือเป็นประโยคตลก ๆ  แต่มันจะช่วยให้ท่านคุ้นเคยกับลีลาหรือโครงสร้างพื้นฐานของประโยค และเมื่อท่านคุ้นเคยแล้ว ท่านก็จะพูดได้ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม โดยนำไปรวมกับทฤษฎีการแต่งประโยคที่ครูสอน และประโยคสนทนาสำเร็จรูปที่เว็บต่าง ๆ สอนท่านนั่นแหละครับ
       Practice makes perfect. อย่างที่ภาษิตเขาว่าไว้จริง ๆ แต่ผมขอเสริมว่า practice แปลว่า ทำซ้ำ ๆ และโดยทั่วไปเมื่อเราทำอะไรซ้ำ ๆ จะมี 2 อย่างเกิดขึ้น คือ ความชำนาญและความเบื่อ ใครที่ทนเบื่อไม่ได้ ก็ยากที่จะทำอะไรได้ชำนาญ นี่เป็นสัจธรรมครับ
พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com