Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

การศึกษาเรื่อง active voice และ passive voice โดยการดูประโยคตัวอย่างเยอะ ๆ

active-and-passive-voice-1-728

 
 ♥♥♥การศึกษาเรื่อง active voice และ passive voice ให้เข้าใจได้เร็วและจำได้นาน โดยการดูประโยคตัวอย่างเยอะ ๆ น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผล วันนี้ผมจึงรวบรวมประโยคตัวอย่างเหล่านี้มาให้ดู ถ้าท่านอ่านจนสามารถจำสไตล์ของมันได้ และเวลาที่จะพูดหรือเขียนประโยค passive voice ก็ทำได้เลยโดยไม่ต้องย้อนไปนึกถึงกฎ ก็ถือว่าสอบผ่านเรื่องนี้อย่างแท้จริงครับ♥♥♥
ลิงก์ 1
ลิงก์ 2
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com