วาทะ โอบามา "No Matter What Happens, ‘The Sun Will Rise in The Morning’"

♥ วาทะ โอบามา หลัง Democratic Party แพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ "No Matter What Happens, ‘The Sun Will Rise in The Morning’" ♥

คลิก CC ที่ ขอบล่างขวาของจอ เพื่ออ่าน subtitle บนจอพร้อมฟัง