Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

“บันไดศัพท์” – เกม low-tech ที่คุณภาพ high-tech

สวัสดีครับ

       วันนี้ผมมีเกม  “บันไดศัพท์” มาเสนอ  มันเป็นเกม low-tech ที่ท้าทายแต่ได้ผลมาก ในการพัฒนาคำศัพท์ เพราะมันท้าทายและกระตุ้นให้ท่านใช้สมอง หาคำศัพท์มาเติมเป็นขั้นบันได เกมนี้ผมเล่นกับเพื่อนมาเป็นสิบ ๆ ปีแล้ว ตั้งแต่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ วิธีเล่นก็ง่ายมาก อุปกรณ์ที่ใช้ก็แค่กระดาษเปล่า 1 แผ่น และปากกาคนละด้าม ผลัดกันเติมทีละคำตามภาพข้างล่างนี้

20161105 120431

20161105 120445

20161105 120459

กติกาก็มีแค่

  1. ตกลงกันไว้ก่อนว่า จะใช้คำกี่ตัวอักษร เช่น 4 หรือ 5 ตัว แต่จะตกลงกันว่า จะใช้หลาย ๆ ตัวก็ได้ เช่น อนุญาตให้ใช้คำอะไรก็ได้ที่มี 4 – 6 ตัว
  2. ในการเล่นครั้งหนึ่ง ๆ คำที่เขียนลงไปแล้ว ห้ามใช้อีก   แต่ถ้าคนเก่งมากเล่นกับคนเก่งน้อย อาจจะยอมให้คนเก่งน้อยใช้คำศัพท์ซ้ำก็ได้ เช่น ยอมให้ลงซ้ำได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หรือจะยอมอื่น ๆ อีกก็ได้ เช่น เล่นต่อศัพท์ 5 ตัว แต่คนเก่งมากอาจจะยอมให้คนเก่งน้อย เติมศัพท์ที่มี 4, 5 หรือ 6 ตัวก็ได้  อันนี้แล้วแต่จะตกลงกัน
  3. อาจจะตกลงกันให้เติม –d, -ed, –s หรือ –es ท้ายคำที่เป็น noun หรือ verb เพื่อให้มีจำนวนตัวตามกติกาที่ตั้งไว้ เช่น ตกลงให้ใช้คำศัพท์ 4 ตัว ก็อาจจะอนุญาตให้ใช้คำ eats, goes, died, pens เป็นต้น
  4. ถ้าหากคนเก่งมากเล่นกับคนเก่งมาก อาจจะกำหนดกติกาให้ยากขึ้นก็ได้ เช่น ให้ใช้คำที่เป็น verb เท่านั้น

       เกมบันไดศัพท์นี้ คนเก่งน้อยสามารถเล่นกับคนเก่งมากได้ดี และช่วยให้คนเก่งน้อยสามารถเรียนรู้ศัพท์ใหม่ ๆ ที่คนเก่งมากใช้ เล่นไปก็ถามไปว่า คำนี้แปลว่าอะไร แต่ข้อสำคัญคือ ห้ามมั่ว

       เท่าที่ผมเคยเล่นมา มีปัญหาอย่างหนึ่งที่เจอเป็นประจำ คือ ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะบางตัวมีน้อยมาก เช่น ขึ้นต้นด้วยตัว e และมี 4 ตัวอักษร  มีอยู่ไม่กี่ตัว ในที่นี้ผมจึงขอรวบรวมมาให้ดู  เผื่อท่านจะศึกษาก่อนลงมือเล่น ถ้าต้องการรู้ความหมายก็คลิกที่คำศัพท์ มันจะโชว์ความหมายจาก Cambridge Dictionary 

       คำศัพท์ 4 ตัวที่ขึ้นต้นด้วย:คลิกตัวที่ท่านต้องการรู้▬► A • B •  C • D • E • F • G • H • I • J • K  • L  • MNOPQRSTUV WXYZ

        และถ้าท่านต้องการหาคำศัพท์ที่มีจำนวนตัวอักษร 3 ตัว, 5 ตัว, 6 ตัว, 7 ตัว ก็พิมพ์ลงไปในช่อง Find in this dictionary only: เช่น พิมพ์ว่า s???? และคลิก Go! ก็จะได้ list คำศัพท์ 5 ตัวที่ขึ้นต้นด้วยตัว s→ คลิกดู

       ลองเล่นดูนะครับ นั่งอยู่ที่โต๊ะกับเพื่อน 2 – 3 คน มีกระดาษ A4 แผ่นเดียว และปากกาคนละด้าม เท่านี้ก็เล่นได้แล้ว และเล่นได้นานเป็นชั่วโมง เป็นเกม low-tech ที่คุณภาพ high-tech ทีเดียวครับ

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com