รวมศัพท์ช่าง อังกฤษ ↔ ไทย

handyman-tools

ถ้าใช้ดิก อังกฤษ-อังกฤษ เราสามารถหาความหมายของศัพท์เทคนิคหรือศัพท์ช่างคำใดก็ได้ เพราะ database ของเขาใหญ่และเยอะ

►ศัพท์เทคนิคหลากหลายสาขา: 

http://www.onelook.com/?d=all_tech&v=&sort=&langdf=english 

►ศัพท์ IT หรือ คอมพิวเตอร์: 

http://www.onelook.com/?d=all_com&v=&sort=&langdf=english  

แต่ถ้าต้องการหาจากดิก อังกฤษ ↔ไทย ก็มีไม่เยอะ เท่าที่ผมลองหาดู ก็ได้มาข้างล่างนี้ ท่านอาจจะใช้ได้บ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นศัพท์ช่างทั่ว ๆ ไป เช่น ช่างก่อสร้าง หรือช่างยนต์

►ลองสำรวจดูได้เลยครับ

1) http://www.technologymedia.co.th/knowledge/wording_main.asp  

2) http://www.scm1993tools.com/article/21/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ-เครื่องมือช่าง  

3) http://dict.meemodel.com/หมวดคำภาษาอังกฤษ/เครื่องมือช่าง  

4) https://www.youtube.com/watch?v=RIkuoNZyHIg&wide    

5) https://www.youtube.com/watch?v=cn77QXvWMJM&wide  

6) http://www.9engineer.com/index.php?m=engineering_dictionary&cate_id=4  

7)  http://tinyurl.com/j3bcpky 

8) http://tinyurl.com/z6mjhpg 

9) http://www.dailyenglish.in.th/handyman-tools/ 

10) http://www.englishfitandfirm.com/tag/เครื่องมือช่าง/  

11) https://e-vocab.blogspot.com/2014/07/tools-supplies-1.html  

12) https://sites.google.com/site/khrunatanan/คำศัพท์     (ลิงก์ที่คลิกนั้น เป็นไฟล์ Excel นะครับ

13) https://jetsablog.wordpress.com/หมวดคำศัพท์3/หมวดเครื่องมือช่าง/ 

14) http://www.gamerth.com/kengbboy/บทเรียนที่-1/3-เครื่องมือช่างยนต์ทั่/  

15) https://www.facebook.com/permalink.php?id=181785878536660&story_fbid=520889081293003