Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟัง-ฟึกพูด-ฝึกอ่าน ทีละคำ-ทีละประโยค กับเว็บดิก Longman

 Longman Dictionary of Contemporary English   LDOCE

สวัสดีครับ

ดิก Longman เป็นเว็บเดียวที่ให้เราคลิกเพื่อฟังเสียงอ่านประโยคตัวอย่าง เป็นหมื่น ๆ ประโยค และนี่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการฝึก listening skill, ผมขอแนะวิธีฝึกดังนี้ครับ

[1]พิมพ์คำศัพท์อะไรก็ได้ ที่ท่านรู้จักดี ลงไปที่เว็บดิก Longman

http://www.ldoceonline.com/

ยกตัวอย่าง

  • noun เช่น book, chair, boy, girl, dog, cat, mother
  • verb เช่น eat, play, sleep, smile, walk, run
  • adjective เช่น good, heavy, sweet, happy, sad

หรือถ้านึกไม่ออก ก็คลิกดู    500 คำศัพท์ ที่ใช้บ่อยสุดในการสนทนา

[2] ท่านจะอ่านคำนิยามเป็นภาษาอังกฤษที่เว็บให้ไว้ หรือไม่อ่าน ก็ตามอัธยาศัย เพราะอย่างที่บอกแล้ว ขอให้ท่านพิมพ์คำที่ท่านรู้จักอยู่แล้ว  

[3] คลิกไอคอนรูปลำโพง หน้าประโยคตัวอย่าง

take   meaning of take

โดย กำหนดสายตาตัวเองอย่าไปอ่านประโยคนั้น เพราะตอนนี้เรากำลังฝึก listening skill โดยขอให้รู้ว่า ประโยคตัวอย่างที่คลิกฟังนี้ จะมีคำ ๆ นั้นเป็นคำหลัก จึงขอให้ท่านพยายามเงี่ยหูฟังคำหลักนี้ให้รู้เรื่อง ส่วนคำอื่น ๆ ในประโยคตัวอย่างนั้นเป็นคำประกอบ แต่คำประกอบหลาย ๆ คำนี้  ท่านอาจจะฟังไม่รู้เรื่องทุกคำ  ก็ไม่เป็นไรครับ ลองฟังซ้ำหลาย ๆ ครั้ง  ท่านจะค่อย ๆ ฟังออกมากขึ้น  แต่ถ้าฟังซ้ำเป็น 10 เที่ยวแล้วก็ยังรู้เรื่องแบบแหว่ง ๆ ก็ให้คลิกฟังพร้อมอ่านประโยคนั้นตามไปด้วยและตีความให้เข้าใจทุกคำ หลังจากนี้ก็ลองคลิกฟังโดยไม่อ่าน ดูซิว่าจะฟังรู้เรื่องตลอดทั้งประโยคหรือไม่ สรุปข้อนี้ก็คือ ให้พยายามฟังคำหลักที่เรากำลังศึกษาให้รู้เรื่อง และค่อย ๆ ฟังคำประกอบ จนเข้าใจมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเข้าใจเต็มประโยค

       สาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่เราฟังประโยคไม่ค่อยรู้เรื่อง อาจจะอยู่ที่การเชื่อมเสียงระหว่างคำ  เช่น ประโยค What time is it? ว็อท ไทมฺ อิสฺ อิทฺ  เสียงพยางค์แรกของคำต่อมาที่ขึ้นต้นด้วย อ อ่าง จะไปเชื่อมกับเสียงพยางค์ท้ายของคำข้างหน้า  อย่างในกรณีนี้  ว็อท ไทมฺ อิสฺ อิทฺ   จะกลายเป็น ว็อท ไทมฺ มิสฺ สิท และนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องฝึก  เพราะเราคนไทย ออกเสียงแยกพยางค์อย่างเด่นชัด เช่น I like it ไอ ไลค์  อิท  เราก็ไม่ค่อยได้ออกเสียงอย่างฝรั่งว่า ไอ ไลคฺ คิท ท่านลองคลิกฟังประโยคนี้ก็ได้ครับ →I dont like it when you get angry.

       ลองฝึกฟังอย่างนี้สักวันละ 20 คำ แล้วจึงค่อยเพิ่มคำหรือเพิ่มความยาก

       ขอให้ท่านสังเกตว่า ศัพท์ที่มีหลายความหมาย เขาจะเรียงจากความหมายแรกที่ง่ายสุดไว้บนสุด ไล่ลงไปหาความหมายที่ยากขึ้นตามลำดับ อย่างเช่น คำว่า → take ที่เป็น  verb มีทั้งหมด 33 ความหมาย ท่านก็ฝึกฟังแบบสบาย ๆ โดยฟังประโยคตัวอย่างในความหมายต้น ๆ ที่ท่านคุ้นเคยก่อน  ฝึกอย่างนี้ก็ได้ครับ

       listening skill practice แบบนี้ น่าจะสนุกและไม่เครียด  เพราะท่านสามารถเลือกได้ว่าจะฝึกฟังคำอะไร และการฝึกให้จบแต่ละคำก็ใช้เวลาไม่นาน

       ผมเชื่อว่า การฝึกฟัง สั้น ๆ ง่าย ๆ กับเว็บดิก Longman ตามที่เราเลือกคำศัพท์ด้วยตัวเอง จะมีประโยชน์มากพอสมควร ในการฝึก listening skill และถ้าเราพูดตามไปด้วย ก็จะได้แถมการฝึก speaking skill อีก 1 อย่าง

       ลองฝึกดูนะครับ

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com