Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

eBook และ video ชุด English through Pictures

English Through Pictures Book 1 Lesson 1   YouTube

  ผมเคยนำ eBook ชุด English through Pictures มาฝากให้ท่านดาวน์โหลดไปศึกษา 3 เล่ม

 คลิก

  ตอนนี้ผมพบว่าเขานำ หนังสือชุดนี้มาทำเป็นคลิป (37 คลิป) ทำให้ศึกษาได้ง่ายขึ้น

 คลิก

 และผมได้ save คลิปของ Book 1 และ Book 2 ไว้ด้วย ท่านใดจะนำไปศึกษา หรือสอนลูกศิษย์ ก็เชิญดาวน์โหลดได้เลยครับ

 Book 1   220 MB

 Book 2    448 MB

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com