Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เว็บเดียวที่ผัน verb ให้ดูทั้ง 3 ช่อง, ผัน adjective ทั้ง 3 ขั้น, ผัน noun ทั้ง เอกพจน์-พหูพจน์ และคลิกฟังเสียงทุกคำที่ผัน

 princess   Definition  meaning   more   Collins Dictionary

สวัสดีครับ

เท่าที่ผมเคยเจอ มีเว็บเดียวเท่านั้น ที่

  1. ผัน verb ให้ดูทั้ง 3 ช่อง เช่น walk-walked-walked-walks-walking; swim-swam-swum-swims-swimming; go-went-gone-goes-going
  2. ผัน adjective ให้ดูทั้ง 3 ขั้น  เช่น clever, cleverer  , cleverest; sad-sadder-saddest
  3. ผัน noun ให้ดูทั้ง เอกพจน์-พหูพจน์ เช่น box-boxes; tooth-teeth; prince-princes; princess-princesses
  4. และคลิกฟังเสียงทุกคำที่ผัน

       คุณครูที่ต้องการฝึกเด็กให้คุ้นเคยกับการออกเสียงที่ถูกต้อง เช่น เสียง –ed ท้าย verb, เสียง –es ท้าย verb หรือ noun บางคำ ที่ไม่แน่ใจในการออกเสียง หรือจะดูกริยา 3 ช่องรูปผิดปกติ ที่มีเสียงให้ฟังพร้อม

       ไปที่เว็บนี้ครับ

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english

 1→พิมพ์คำศัพท์, 2Enter, 3→คลิก Learner ใต้คำว่า Definition of XXX

      เชิญครับ.....

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com