ต้นไม้ของพ่อ แปลเป็นภาษาอังกฤษ

♥ต้นไม้ของพ่อ

♥แปลเป็นภาษาอังกฤษ โดย ศิษย์เก่า ม.ศ.5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รุ่น พ.ศ.2507

http://pantip.com/topic/35703683