Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ป้ายเตือนภัยขับรถโดยประมาท - อารมณ์ขันของคนอินเดีย

สวัสดีครับ

       หลายปีมาแล้วผมเคยไปเที่ยวที่รัฐสิกขิมของอินเดีย ที่นั่นเป็นเขาและเนินสวยน่าประทับใจมาก แต่สิ่งที่ประทับใจผมมีอีกอย่างหนึ่ง ก็คือป้ายเตือนภัยให้คนอย่าขับรถโดยประมาท ซึ่งมีข้อความแสดงอารมณ์ขันของคนอินเดียและความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากชวนขำเพราะเนื้อหา ยังชวนขำเพราะภาษาอีกด้วย        วันนี้ผมเจอคลิปนี้ ซึ่งมีข้อความคล้าย ๆ กับป้ายเตือนภัยที่ผมเคยเจอ ทำให้นึกถึงเรื่องเก่าขึ้นมา ไม่อยากเก็บความขำไว้คนเดียว จึงขอนำมาฝากแต่ขออนุญาตไม่แปลให้นะครับ

A 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

 

K 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

L 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

M 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

N 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

 P 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

Q 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

R 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

B 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

C 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

D 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

E 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

 

.F 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

G 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

blood 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

H 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

I 3I 0 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

J 30 Hilarious Indian Road Signs.  YouTube

 

 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com