Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

หลายคลิป YouTube ที่สอนศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ

1000words

⬛ ⬛ที่ YouTube มีหลายคลิปที่สอนศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ, ผมนำมาให้ดูเป็นตัวอย่าง หลายคลิปข้างล่างนี้ ⬛ ⬛
มีศัพท์ 1,000 คำ พร้อมประโยคตัวอย่าง, อ่านให้ฟัง
https://goo.gl/JMe6qq (มีคำแปล)
https://goo.gl/mOIfyG

 https://www.youtube.com/watch?v=PLsEl3sNH-A

 https://www.youtube.com/watch?v=BHWxPAPRqRg&t=109s
https://goo.gl/St0tT3

➤ https://www.youtube.com/watch?v=eeisgRK8O-Y (อธิบายศัพท์ด้วยภาพ)

โดยครู Chris สมคิด
- Vocab 1,000 คำ ➤https://goo.gl/G4AhHL

โดยครู Chris สมคิด
- Vocab 500 คำ➤ https://goo.gl/CnjuoL
- Noun 300 คำ➤ https://goo.gl/To7Yaa
- Verb 100 คำ ➤ https://goo.gl/V5KCnJ
- Adjective 100 คำ ➤https://goo.gl/XhO0uN

โดยครู Chris สมคิด
- ศัพท์ TOEFL/IELTS/TOEIC/GMAT/SAT 800 คำ ➤https://goo.gl/je1Hqa

ศัพท์ TOEIC 990 คำ ➤https://goo.gl/ennRCo

••• แถม •••
https://goo.gl/ep7gXn (มีศัพท์พร้อมความหมายสั้น ๆ บนจอ, ไม่มีประโยคตัวอย่าง, ไม่มีเสียงอ่านให้ฟัง, ไปเร็วมาก ถ้าอ่านไม่ทัน ให้กด play-pause-play-pause…)
https://goo.gl/iaBU1a (มีแต่คำศัพท์และเสียงอ่าน, ไม่มีประโยคตัวอย่าง)

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com