Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดาวน์โหลด Story เกือบ 2,000 เรื่อง เพื่อฝึกฟังและอ่านตาม (ไม่ยากครับ !!)

====>  วิธีแก้ปัญหาคลิกรูปหมุดแล้วไม่มีเสียงlisten and read along

สวัสดีครับ

          การฝึกอ่านเพียงอย่างดียว  ช่วยให้เราได้หลาย ๆ อย่างไปพร้อม ๆ กัน คือ ได้ทั้งศัพท์, วลี, ลีลาหรือสไตล์ของภาษา,  idiom, แกรมมาร์, โครงสร้างประโยค  นี่ยังไม่รวมความรู้และความเพลิดเพลินซึ่งได้จากการอ่าน

          ส่วนการฝึกฟังก็ให้ทุกอย่างเหมือนการอ่าน เพียงต่างกันตรงที่ การอ่านใช้ตา ส่วนการฟังใช้หู

          เพราะฉะนั้น ถ้าเรามีไฟล์ซึ่งให้เราฝึกอ่านและฝึกฟังไปพร้อม ๆ กันอย่างสม่ำเสมอทุกวัน  ทักษะที่เกิดขึ้นจากการฝึกเช่นนี้จะเยอะ ได้เร็ว และอยู่ทน  และเป็นทักษะที่ท่านสามารถหยิบฉวยไปใช้ได้ไม่ยากนักเมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดหรือเขียน 

          ในการฝึก ท่านจะอ่านพร้อมฟัง, อ่านก่อนฟัง หรือฟังก่อนอ่าน หรือสลับไปสลับมา ก็เชิญทำได้ตามสะดวกใจ เพียงแต่ขอให้ท่านเลือกเนื้อหาที่เหมาะกับท่าน คือ ไม่ยากเกินไปจนเข้าใจได้ยาก, ไม่ง่ายเกินไปจนไม่ต้องออกแรง, ไม่ยาวเกินไปจนล้าก่อนจบ, ไม่สั้นเกินไปจนจบทั้ง ๆ ที่ยังไม่รู้สึกอะไรเลย

          และโชคดีจริง ๆ ครับ ผมได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้ใหญ่ใจดีชาวเชียงใหม่ คือ คุณประเสริฐ พุทธคำ ส่งไฟล์ (pdf ฝังด้วย mp3) เป็น story เกือบ 2,000 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อเรื่องให้อ่าน และคลิกฟังเสียงอ่านได้ด้วย

          ผมขอขอบคุณและชื่นชมน้ำใจของคุณประเสริฐ พุทธคำเป็นอย่างยิ่ง  ผมรู้ว่างานนี้เหนื่อยแต่เป็นการเหนื่อยเพื่อผู้อื่น ซึ่งเป็นงานที่คนใจดีชอบทำแม้ไม่มีใครรู้จัก  อันที่จริงผมขอรูปของคุณประเสริฐมาลงให้ท่านผู้อ่านเห็นหน้า แต่คุณประเสริฐบอกว่าไม่ต้องหรอก ผมเลยไม่มีรูปคุณประเสริฐให้ท่านผู้อ่านดู ได้แต่ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

          ไฟล์ Story ทั้งหมดนี้เกือบ 2,000 เรื่อง นำมาจากเว็บ  www.rong-chang.com   มีทั้งหมด 11 ชุด แทบทุกเรื่องในทุกชุด ถ้าท่านฝึกกับเว็บขณะต่อเน็ตจะมี exercise ให้ทำท้ายเรื่อง มากบ้างน้อยบ้าง

          ลองคลิกอ่านและฟังตัวอย่างดูสักหน่อยก็ดีครับ  

วิธีใช้ไฟล์เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว

(1)คลิกเปิดไฟล์ Story PDF เรื่องที่ท่านต้องการอ่านpin

(2)ดับเบิ้ลคลิกที่รูปหมุด ที่หัวไฟล์

(3)จะมีหน้าต่างโปรแกรมเปิดไฟลเสียง เช่น Windows Media Player ผุดขึ้นมา

(4)ให้ท่าน minimize หน้าต่างนี้เพื่อจะได้ไม่บังไฟล์ข้อความใน PDF

ตัวอย่างที่ 1:ง่ายมาก A Math Problem  หรือ He Is a Vampire

ตัวอย่างที่ 2: ยากขึ้น Beautiful Teacher Smiles, then Walks Away

          แต่ Story เกือบ 2,000 เรื่องนี้ มีมากมายและหลากหลายพอที่ท่านจะใช้ฝึกฝน Listen & Listen ได้เต็มอิ่มเลยครับ

ขณะที่ท่านดาวน์โหลด(ไฟล์ละประมาณ 20 MB) ท่านจะฝึก อ่านและฟัง online กับลิงค์ที่ผมให้ไว้ก็เชิญได้ตามสะดวกครับ

 

ระดับเริ่มต้น:  Beginner

ชุดที่ 1:English for Children (1) [100 เรื่อง]

http://www.rong-chang.com/easykids/

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-50 / 51-100

ชุดที่ 2: English for Children  (2)  [125 เรื่อง]

http://www.rong-chang.com/children/

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-40 / 41-75 / 76-102 / 103 - 125

ชุดที่ 3: Super Easy Reading for ESL Beginners (1) [100 เรื่อง] 

http://www.rong-chang.com/nnse/

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-50 / 51-100

ชุดที่ 4: Super Easy Reading for ESL Beginners (2)  [200 เรื่อง]

http://www.rong-chang.com/supereasy/index.htm  

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-40 / 41-75 / 76-115 / 116-150 / 151-185 / 186-200

ชุดที่ 5: Easy Reading for ESL Beginners (1) [200 เรื่อง]

http://www.rong-chang.com/nse/

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-40 / 41-80 / 81-120 / 121-165 / 166-200

ชุดที่ 6: Easy Reading for ESL Beginners (2) [200 เรื่อง]

http://www.rong-chang.com/ne/  

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-30 / 31-55 / 56-80 / 81-100 / 101-120 / 121-144 / 145-200

ชุดที่ 7: Easy Reading for ESL Beginners (3) [200 เรื่อง]

http://www.rong-chang.com/easyread/index.html

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-25 / 26-47 / 48-68 / 69-90 / 91-118 / 119-148 / 149-180 / 181-200

ระดับกลาง: intermediate

ชุดที่ 8: Short Stories for Low Intermediate English Learners [265 เรื่อง]

http://www.rong-chang.com/eslread/index.htm

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-30 / 31-57 / 58-86 / 87-111 / 112-130 / 131-152 / 153-177 / 178-200 / 201-231 / 232-265

ชุดที่ 9:  Short English stories for ESL learners   [100 เรื่อง

1-20 / 21-42 / 43-64 / 65-86 / 87-100

ชุดที่ 10: Extra Stories Short Stories for ESL Learners  [55 เรื่อง]

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-26 / 27-55

http://www.rong-chang.com/qa2/

ชุดที่11:  ESL Short Stories [365 เรื่อง]

http://www.eslfast.com/

เชิญคลิกดาวน์โหลด:เรื่องที่ 1-25 / 26-50 / 51-75 / 76-100 / 101-120/

121-140 / 141-160 / 161-185 / 186-207 / 208-227 / 228-247 / 

248-270 / 271-292 / 293-315 / 316-348 / 349-365

 

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com