Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

นิตยสาร Hot English Magazine –ฉบับ Travel English แค่ 40 หน้า, เหมาะมากสำหรับคนที่กำลังจะไปเที่ยวเมืองนอก (pdf+mp3)

Hot English Magazine Travel English

สวัสดีครับ

       วันนี้ผมได้นิตยสารเล่มนี้  Hot English  Magazine- Travel English มาฝากท่านผู้อ่าน  มีแค่ 40 หน้าเท่านั้นเอง, แต่เหมาะมากสำหรับท่านที่กำลังจะไปเที่ยวเมืองนอก เพราะในเล่มมีคำศัพท์, ประโยค, บทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ แถมด้วยไฟล์ mp3 ใน 35 สถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวมักจะต้องเจอเมื่อไปเที่ยวเมืองนอก คลิกดู

       ผมขอยกตัวอย่างมาให้ท่านดูสัก 7 บทแรก

  • ที่สนามบิน pdf = mp3
  • บนเครื่องบิน pdf = mp3
  • ที่เคาน์เตอร์ด่านศุลกากร pdf = mp3
  • เข้าพักโรงแรม pdf = mp3
  • ไปชอปปิ้ง pdf = mp3
  • ไปร้านอาหาร pdf = mp3
  • เรียกแท๊กซี่ pdf = mp3

       ภาษาอังกฤษที่ให้ไว้ในนิตยสารเล่มนี้เข้าท่ามากครับ และใช้ได้จริง ๆ นี่ขอเรียนจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเที่ยวมาแล้ว

 • ดาวน์โหลดไฟล์นิตยสาร pdf - คลิก

 • ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ที่ใช้ฝึกฟังคู่กับนิตยสาร – คลิก

       นอกจากนี้นิตยสารเล่มนี้ ยังทำเป็นแบบฝึกหัดให้ท่านฝึกอ่าน-ฝึกฟัง โดยมีเฉลยอยู่ท้ายเล่ม ดีมาก ๆเลยครับ

พิพัฒน์ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com