Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คำสอนท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

 พุทธทาสลายเซ็น

สวัสดีครับ

ผมมีคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสมาฝาก

อย่ารีบร้อน ค่อย ๆ ใคร่ครวญอ่านนะครับ คลิก

โดยคัดเลือกมาจากที่นี่    คลิก

konchalat

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com