พระนอนวัดโพธิ์

 nonwatpo

ที่มา https://goo.gl/4EDBWk

        พระพุทธไสยาสหรือพระนอน วัดพระเชตุพนฯ หรือวัดโพธิ์ เป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ และเป็นอันดับสามของประเทศไทยซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสที่รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น โดยสร้างองค์พระขึ้นก่อนแล้วจึงสร้างพระวิหารครอบในภายหลัง ได้รับการยกย่องว่ามีพุทธลักษณะงดงามเป็นอันดับต้นๆ แห่งสยามประเทศมีความยาว 46 เมตร  เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองเหลืองอร่ามทั้งองค์ ในขณะที่พระพักตร์อิ่มเอิบ ดูขรึมขลังงดงามสมส่วน เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธายิ่งนัก

 

พระพุทธไสยาสหรือพระนอน วัดพระเชตุพนฯ หรือวัดโพธิ์ เป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ

The statue is the biggest reclining Buddha in Bangkok

 

อย่าจดจ่อที่จะแปลคำต่อคำ เพราะพอติดศัพท์ก็จะตัน ไปไม่ถูก อย่างในกรณีนี้ ท่านอาจจะชี้ไปที่องค์พระแล้วบอกว่า This is the biggest in Bangkok ก็ได้

และเป็นอันดับสามของประเทศไทย

and the third biggest in Thailand.

 

ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสที่รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น

It was built during the time of King Rama the Third.

อย่าคิดแปลตรงตัว อย่างในกรณีนี้ ถ้ามุ่งแต่จะหาคำแปลของคำว่า “รัชการ” หรือ “โปรดเกล้า” อาจจะติดแหงก ไปไม่ถูก

โดยสร้างองค์พระขึ้นก่อน

 

First, they built the Buddha,

 

 

แล้วจึงสร้างพระวิหารครอบในภายหลัง

 

and later built the building to cover it.

นี่ก็เช่นกัน ถ้าไม่รู้ศัพท์ “พระวิหาร” ก็ไม่เป็นไร  ก็หาคำอะไรก็ได้มาแทน

มีความยาว 46 เมตร 

 

It is 46 meters long.   

 

 

ได้รับการยกย่องว่ามีพุทธลักษณะงดงามเป็นอันดับต้นๆ แห่งสยามประเทศ

 

People say that it  is one of the most  beautiful statues in Thailand.

 

อย่างที่บอกแล้วว่า ไม่ต้องคิดแปลตรงตัว อย่างในที่นี้ เราอาจจะไม่รู้จักคำแปลของ “ยกย่อง”, “พุทธลักษณะ”, “อันดับต้น ๆ”  ก็ไม่เป็นไร ให้พยายามแปลจากไทย(ยาก)เป็นไทย(ง่าย)ก่อน แล้วจึงค่อยแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบพื้น ๆ

เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น

 

The body is  made of a kind of cement.

ถ้าเราไม่รู้จักคำแปลที่ตรงเด๊ะของ “ปูนปั้น” ก็ไม่เป็นไร  เราก็แปลว่า มันเป็นปูนซีเมนต์อย่างหนึ่งก็ได้

ปิดทองเหลืองอร่ามทั้งองค์

 

 

They  covered it with gold leaf.

 

วรรคนี้เป็นภาษาไทยที่หรูหราหน่อย เราก็แปลง่าย ๆ ว่าปิดทองก็พอแล้ว

ในขณะที่พระพักตร์อิ่มเอิบ ดูขรึมขลังงดงามสมส่วน เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธายิ่งนัก

 

The face looks peaceful, holy, and happy.

ภาษาไทยคำต่อคำ  แปลยาก  เราก็แปลรวบเลยครับ