Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

แนะนำ 1000 Reading Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test

1000 Reading Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test

คลิกดาวน์โหลด ⇨ 1000 Reading Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test

สวัสดีครับ

       หนังสือเล่มนี้มี test ให้ฝึกทำ 10 บท ๆ ละ 100 ข้อ รวมเป็น 1,000 ข้อ, test แต่ละบทมี 3 part ดังนี้

Part 5 - ข้อ 101 ถึง 140 

Part 6 - ข้อ 141 ถึง 152  

            ให้เลือกคำเติมในช่องว่าง เป็นการทดสอบการใช้ภาษาหรือ grammar และการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง

Part 7 - ข้อ 153 ถึง 200

            ให้อ่านเนื้อเรื่องสั้น ๆ และตอบคำถามโดยเลือกคำตอบที่ถูกต้อง เป็นการวัดความเข้าใจในการอ่าน หรือ Reading Comprehension

            ทุกบท-ทุกข้อ มีเฉลยอยู่ท้ายเล่ม, ผมได้ทำสารบัญ หรือ Bookmarks ของไฟล์ pdf ให้ท่านคลิกไปยังบทที่ต้องการได้โดยสะดวก

       สิ่งที่ท่านจะได้ฝึกกับ eBook เล่มนี้ก็คือ

ใน Part 5 และ Part 6 ท่านจะได้ฝึกการใช้ภาษาและการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง  ในระดับที่ไม่สูงไม่ต่ำเกินไป, และการได้อ่านโจทย์สั้น ๆ ของข้อสอบแต่ละข้อก็เป็นการฝึก reading อย่างหนึ่ง 

 ใน Part 7   เป็น test ที่วัดความเข้าใจในการอ่าน หรือ Reading Comprehension, มันอาจจะยากสักนิด แต่ข้อดีก็คือ เป็นการฝึกอ่านที่ต้องใช้สมาธิและความตั้งใจ ได้ฝึกเดา ฝึกตีความ ได้พัฒนาคำศัพท์ ได้หลายอย่างทีเดียวครับ

       การทำ test ลักษณะนี้มีประโยชน์แม้สำหรับคนที่ไม่ได้ไปเข้าสอบ TOEIC  

พิพัฒน์

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com