Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ให้หลวงพี่ใช้ค้นคว้าเตรียมเทศน์ครับ

3buddict   

สวัสดีครับ

       ผมเข้าใจว่าตอนหลวงพี่เตรียมตัวจะเทศน์ก็ต้องค้นคว้าหนังสือนั่นหนังสือนี่อยู่บ้าง และหนังสือค้นคว้าอ้างอิงในรูปแบบพจนานุกรมที่ผมเห็นว่าดีที่สุดขณะนี้มีอยู่ 3 เล่มคือ  

[1]พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ฉบับประมวลธรรม โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ---> คลิกดาวน์โหลด

[2]พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ---> คลิกดาวน์โหลด

[3]พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ คำวัด โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) รวมคำศัพท์ที่ใช้พูดและเขียนทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจในความหมายและใช้ได้อย่างถูกต้อง เรียบเรียงไว้ตามลำดับอักษร ง่ายสำหรับค้นหาทำความเข้าใจ---> คลิกดาวน์โหลด  

       และยังมี 3 ลิงก์ข้างล่างนี้ที่นำพจนานุกรม เล่ม[1] และ [2] มาจัดเป็น 3 หน้าให้ค้นคำได้ง่ายขึ้น

 หมวดทั่วไป  4776 คำ

 --->http://www.payutto.org/dic_normal.php

 หมวด ไทย-อังกฤษ  1615 คำ

 --->http://www.payutto.org/dic_thai_eng.php

 หมวด อังกฤษ-ไทย  1303 คำ

 --->http://www.payutto.org/dic_eng_thai.php

      เมื่อหลวงพี่เข้าไปที่ทั้ง 3 หน้าข้างบนนี้ ตอนจะค้นคำผมขอแนะนำให้ใช้วิธีกด Control+F และพิมพ์ คำค้น ลงไป, กด Enter ไปเรื่อย ๆ ด้วยวิธีนี้หลวงพี่จะได้ข้อมูลที่ต้องการมากกว่าใช้วิธีพิมพ์ คำค้น ลงไปในช่อง ค้นหา ที่เว็บจัดไว้ให้

      ยกตัวอย่าง: หลวงพี่เข้าไปที่หน้า --->หมวดทั่วไป และพิมพ์คำว่า ร้องไห้  หรือ ชาติหน้า ลงไปในช่อง ค้นหา เว็บจะบอกว่าไม่มีคำนี้ แต่ถ้าหลวงพี่ใช้วิธี Control +F, หลวงพี่จะได้อ่านข้อมูลแปลก ๆ ที่พระพรหมคุณาภรณ์รวบรวมมาจากพระไตรปิฎก และใช้เป็นเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ประกอบการเทศน์ได้

[4] และผมได้ save ทั้ง 3 หน้าไว้แล้ว ---> คลิกที่นี่

ตอนเปิดไฟล์เพ่ื่อค้นเรื่อง ก็ให้ใช้วิธี Control+F แบบนี้เช่นเดียวกันครับ

       เชื่อว่าทั้ง 4 เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อหลวงพี่ในการเตรียมตัวเทศน์สอนธรรมะแก่ประชาชนนะครับ

       กราบนมัสการครับ

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com