ฝึกตรวจแก้ต้นฉบับกับ Find the Errors!

 errorsFIND

สวัสดีครับ

       เคยได้ยินมาว่า นักศึกษาต่างชาติที่ไปเรียนปริญญาโทหรือเอกที่สหรัฐฯ เมื่อเขียนต้นฉบับวิทยานิพนธ์เสร็จ บางคนจะจ้างให้คนสหรัฐฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาตรวจแก้ไขต้นฉบับ สิ่งที่ตรวจแก้นี้มีหลายอย่าง เช่น การสะกดคำ, เครื่องหมายวรรคตอน, การใช้ภาษาหรือถ้อยคำที่เยิ่นเย้อ ซ้ำซาก และที่สำคัญซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานก็คือ การใช้แกรมมาร์ผิดอย่างที่ไม่ควรจะผิด  

       วันนี้ผมเจอหนังสือเล่มนี้ Find the Errors! Proofreading Activities ซึ่งเขามีแบบฝึกหัดให้ตรวจแก้ต้นฉบับในลักษณะเดียวกันนี้ หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 37 บท แต่ละบทจะมี format ดังนี้

[1] Background Information

จะบอกว่าบทนี้สอนให้ Find the Errors ในเรื่องอะไร

[2] Answer Key

จะนำแบบฝึกหัดมาเฉลยให้ดู

[3] Additional Activities

แนะนำกิจกรรมเพิ่มเติมให้ฝึก หรือให้คุณครูนำไปให้นักเรียนฝึก

[4] แบบฝึกหัด

เป็นเรื่องสั้น ๆ หรือหลายประโยคสั้น ๆ ให้อ่าน โดยจะบอกว่าให้ Find the Errors ในเรื่องอะไร และทุกบทจะให้เติมคำที่สะกดผิดแต่แก้ให้ถูกต้องแล้ว จำนวน 5 คำ ลงไปใน Spelling Box

       สำหรับผู้ใช้ตำราเล่มนี้เพื่อฝึก writing  ผมขอให้ท่านอ่าน [1] Background Information และทำ [4] แบบฝึกหัด ให้เสร็จก่อน จึงค่อยดู [2] Answer Key

---> คลิกดูตัวอย่าง บทที่ 17 จากหนังสือ

       สำหรับคนไทย อาจจะไม่ค่อยคุ้นกับตำราทำนองนี้มากนัก แต่ผมเห็นว่ามันมีประโยชน์ทีเดียว เพราะในชีวิตการทำงานจริง ๆ ที่ท่านต้องเขียนภาษาอังกฤษ ท่านก็ต้องระวังอย่าให้ตัวเองมี error อย่างที่ตำราเล่มนี้ชี้ไว้ หรือถ้าท่านเป็นหัวหน้าที่ต้องตรวจภาษาเขียนของลูกน้อง ท่านก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้ไว้บ้างจึงจะสามารถ Find the Errors ซึ่งอาจจะมีในงานที่ลูกน้องเขียนมาให้ท่านตรวจ

---> คลิกดาวน์โหลด

 พิพัฒน์