ฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 พยางค์แบบจัดหนัก (ฉบับเร่งรัด) ตอนที่ 1